Bydlení

Pronájem bytu Olomouc – Kdo může byt s nájemcem obývat bez souhlasu pronajímatele a kdy už je povolení nutné?

Studenti jsou lukrativní skupinou zájemců o pronájem bytu v Olomouci. V tomto článku zjistíte, čím je tato skutečnost dána. Dozvíte se, jaké osoby a za jakých podmínek mohou vstupovat do nájemního bytu a kdy potřebujete od pronajímatele souhlas s podnájmem. Dozvíte se také, jaká situace opravňuje pronajímatele ke vstupu do bytu bez vašeho předchozího souhlasu.

Pronájem bytu studentům

V Olomouckém kraji došlo během posledního roku k prudkému nárůstu výstavby nemovitostí, které jsou nejčastěji kupovány jako investice s cílem následného pronájmu. Takové byty jsou vyhledávány studenty, kteří se v akademickém roce do Olomouce stěhují kvůli studiu na vysokých školách. Největší kapacitu má Univerzita Palackého, která ročně pojme přes dvacet tisíc studentů a zájem ze strany uchazečů o vzdělání každoročně roste.

Za byt o velikosti 60 m2 se v Olomouci zaplatí průměrný měsíční nájem 11 588 Kč, a proto se na něj skládá v drtivé většině případů větší skupinka studentů. Z toho důvodu je dobré vědět, jak je to s návštěvami a případným podnájmem během prázdnin, kdy studenti většinou byt sami nevyužívají, a proto za sebe hledají na tuto přechodnou dobu náhradu.

Další možností je ubytování na koleji. Studenti platí průměrně kolem čtyř až pěti tisíc měsíčně. Tato ubytovací zařízení mají omezenou kapacitu, a proto řadě studentů není kolej přidělena. Z toho důvod jsou nuceni hledat si nájemní byt.

Kdy musíte a nemusíte informovat pronajímatele o dalších členech domácnosti?

BEZ NUTNOSTI SOUHLASU

 • Manžel či manželka, druh či družka apod., dle zákona osoby blízké.
 • Krátkodobé návštěvy, jejíž maximální délka pobytu není zákonem stanovena.

JEDINĚ SE SOUHLASEM

 • Pokud se nejedná o osobu blízkou, musí nájemce informovat vlastníka bytu bezodkladně. Nejpozději ve lhůtě dvou měsíců.
 • Pronajímatel může nárokovat, aby počet členů domácnosti nepřesáhl únosnou hranici z hlediska požadavků na komfort a hygienu.
 • Při stanovení horní hranice počtu členů domácnosti se nevychází pouze z celkové výměry nemovitosti, ale zohledňuje se i výška stropů a dispozice.

Tip pro Vás: Vždy informujte pronajímatele v zákonem stanovené lhůtě, abyste předešli výpovědi z nájmu. Od počtu nájemníků se odvíjí také výše záloh na služby, a proto informujte i o snížení počtu členů domácnosti, abyste zbytečně neplatili více, než musíte.

Krátkodobé návštěvy

 • Nájemce nemusí o návštěvách informovat.
 • Návštěvy si můžete do bytu vodit i v případě, kdy by ve smlouvě tato možnost byla pronajímatelem zakázaná. Takové ujednání by bylo neplatné.
 • Pro návštěvníky platí stejná pravidla týkající se udržování pořádku a místních poměrů bytového domu, jako pro nájemce.

Společní nájemníci

Za předpokladu, kdy je ve smlouvě na straně nájemce uvedeno více osob, jedná se o společný nájem. Ten automaticky vzniká i v případě manželů, bez ohledu na to, jestli smlouvu podepsali oba, nebo jen jeden z nich.

Nájemníci mají v takovém případě stejná práva i povinnosti a s pronajímatelem mohou jednat jménem všech dalších členů domácnosti.

Podnájem bytu

Jedná se o vztah vznikající mezi nájemcem a podnájemcem. Podnájem je upraven podnájemní smlouvou, jejíž náležitosti vymezuje občanský zákoník.

BEZ SOUHLASU VLASTNÍKA BYTU

Nájemce nemusí pronajímatele žádat o souhlas, pokud je předmětem nájmu jen část nemovitosti a nájemce byt i nadále obývá.

SE SOUHLASEM VLASTNÍKA BYTU

Nájemce musí vlastníka bytu žádat o souhlas, pokud chce uzavřít podnájemní smlouvu a v předmětu nájmu už se nehodlá sám déle zdržovat.

Pronajímatel se musí vyjádřit v zákonné lhůtě 30 dnů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že souhlasí.

Podmínky vstupu pronajímatele do bytu

Pronajímatel může bez vědomí nájemce vstoupit do bytu pouze za předpokladu, kdy k tomu má oprávněný důvod. Tím může být snaha zabránit škodám v důsledků vzniku požáru apod. Zjistěte, jaké další důvody mohou být označeny za oprávněné.

PODMÍNKY KONTROL

 • Vlastníci bytu mají právo pravidelně kontrolovat stav předmětu nájmu.
 • Mají povinnost s dostatečným předstihem informovat nájemce.
 • Ujednání o kontrolách je dobré zanést do nájemní smlouvy, aby se předešlo případným nedorozuměním.
 • Pokud by nájemci působily časté kontroly, nebo prohlídky bytu potenciálními zájemci o bydlení, značné obtíže, má právo nárokovat si snížení nájemného.
 • Pronajímatelé mohou do bytu bez ohlášení vstoupit za předpokladu, kdy nájemce odjel na dlouhou dovolenou a neinformoval vlastníka bytu o tom, kdo bude po tuto přechodnou dobu kontaktní osobou, která by případný vstup do bytu zajistila.

Díky tomuto článku už přesně víte, jaká jsou Vaše práva pojící se s dalšími osobami, které by s Vámi chtěly předmět nájmu krátkodobě či dlouhodobě užívat. Bez souhlasu pronajímatele si smíte pozvat návštěvu a v bytě s Vámi mohou žít osoby blízké. Naopak v případě, kdy by se k Vám nastěhoval někdo, kdo dle zákona není osobou blízkou, souhlas pronajímatele byste potřebovali. To samé platí i v případě podnájmu, kdy už v bytě sami bydlet nebudete. Zjistili jste, co se skrývá pod pojmy společní nájemníci a už také víte, za jakých podmínek může pronajímatel vstoupit do bytu i bez Vašeho předchozího souhlasu. Přečtete si také, na co všechno si dát pozor při hledání pronájmu.

Pokud by pronajímatel kontroloval byt příliš často a vodil tam potenciální nájemníky, žádali byste o snížení nájmu, nebo by Vás to nijak neomezovalo?

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

/* ]]> */